fbpx Skip to main content
search

OCEĽOVÉ HALY | VÝSTAVBA OCEĽOVEJ HALY | ĽAHKÁ OCEĽOVÁ HALA

its very easy

AVG group, a.s. vyrába, navrhuje, dodáva a odborne zmontuje OCEĽOVÉ HALY. Každá oceľová hala vyrobená v našom vlastnom závode od našej spoločnosti AVG GROUP nájde využitie pre akýkoľvek „PRIESTOR PRE VÁŠ BIZNIS“.

My v AVG GROUP rozumieme oceľovým halám a vašim požiadavkám pre váš biznis a potreby. Oceľovú halu  AVG navrhneme a ušijeme presne pre vaše potreby. Pripravíme najlepšie riešenia oceľových hál, pretože máme zrealizované veľké množstvo projektov.

Využite silné zázemie domácej a stabilnej spoločnosti AVG group, a.s. pre najlepšiu dodávku oceľovej haly.

Oceľové haly AVG – „garantovaná kvalita od certifikovaného výrobcu hál a moderných budov AVG GROUP“

OCEĽOVÁ HALA pre rôzne využitie priamo od výrobcu AVG GROUP

Navrhneme konštrukčné riešenia pre oceľovú halu, aby sme vytvorili najlepší priestor pre výrobu, skladovanie a služby. Staviame a dodávame tiež neizolované oceľové haly pre rôzne využitie. Izolované oceľové haly od výrobcu AVG GROUP poskytujú najlepšie konštrukčné riešenie a takmer neobmedzené možnosti využitia.

Moderné konštrukčné riešenie AVG SYSTEM a flexibilita umožňujú výstavbu oceľových hál s rozlohou 150 m2 s rôznou výškou až po haly s rozlohami 15.000 m2 a viac.

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

OCEĽOVÁ HALA AVG A JEJ VÝHODY

 • rýchla výstavba oceľovej haly
 • výška oceľovej haly od 3 m do 40 m
 • oceľová hala s voliteľným rozponom od 6 m do 100 m
 • zaťaženie oceľové haly mostovými žeriavmi od 1 t do 100 t
 • veľkosť oceľovej haly od 100 m2 do 20.000 m2
 • voliteľný rozmer a tvar oceľovej haly
 • viacpodlažná oceľová hala pre optimálne využitie priestoru
 • rýchla možnosť vytvorenia medzipodlažia v oceľovej hale
 • integrované kancelárske a sociálne viacpodlažné vstavky
 • najlepší konštrukčné a statické návrhy pre oceľové haly
 • jednoduchá a rýchla dostavba oceľovej haly
 • technické, konštrukčné a stavebné detaily pre oceľové haly sú vyriešené
 • nízke náklady na výstavbu a prevádzku oceľovej haly

VIACPODLAŽNÉ OCEĽOVÉ HALY od AVG GROUP

AVG SYSTEM a jeho jedinečné konštrukčné riešenie, umožňuje efektívne, jednoducho a ekonomicky navrhnúť VIACPODLAŽNÉ OCEĽOVÉ HALY.  Vysoká efektivita VIACPODLAŽNÝCH OCEĽOVÝCH HÁL je základná požiadavka pre účel využitia priestoru objektu pre vytvorenie kancelárskych priestorov alebo obslužných a aj skladových priestorov.

V oceľových halách je možné našou spoločnosťou AVG GROUP navrhnúť SYSTÉMOVÉ PODLAŽIA presne podľa požadovaných parametrov. Parametre SYSTÉMOVÉHO PODLAŽIA vo viacpodlažnej oceľovej hale sú hlavne rozmer podlažia, požadované zaťaženie podlažia, účel, umiestnenie a podobne.  Súčasťou dodávky VIACPODLAŽNÝCH OCEĽOVÝCH HÁL môžu byť aj prístupové schodiská so zábradlím.

Konštrukčné riešenie nadzemného podlažia

vrstva betónu
trapézový plech
oceľová konštrukcia

OCEĽOVÉ HALY a ich využitie pre našich zákazníkov

 • výrobné haly
 • skladové haly
 • logistické haly
 • jazdecké haly
 • športové haly
 • výstavné haly
 • nákupné strediská
 • farmaceutické haly
 • priemyselné haly
 • servisné haly
 • potravinárske haly
 • chladiarenské a mraziarenské haly
 • komory, boxy, objekty pre prevádzky s kontrolovanou atmosférou
 • administratívne budovy
 • hotely a reštaurácie
 • školy a školiace strediská
 • nadstavby budovy
 • autosalóny a servisné strediská
 • polyfunkčné objekty
 • zdravotnícke strediská a nemocnice
 • športové a oddychové centrá
 • hotely a reštaurácie
 • kongresové objekty
 • kancelárske budovy
 • ubytovacie zariadenia

Moderné a kvalitné oceľové haly od spoločnosti AVG GROUP - „Priestor pre Váš biznis“.

OCEĽOVÉ HALY - STREŠNÝ PLÁŠŤ A FASÁDA

Originálne riešenie a kvalitu oceľovej haly určí aj použité riešenie strešného a fasádneho systému od našej spoločnosti AVG GROUP. Fasády oceľových hál môžu byť doplnené o moderné riešenia súčastnosti, ktorými sú presklené fasády a kvalitné hliníkové kazetové fasády priamo od výrobcu AVG GROUP.

Strešný plášť

Trapézová krytina
(s možnosťou anti-kondenzačnej výstelky)

Systémový strešný sendvičový izolačný panel
s intergrovanou tepelnou izoláciou v prevedení PUR, PIR, MW – minerálna vlna.

Skladaný strešný plášť
tvorí spodný nosný trapézový profil, na ktorom je umiestnená tepelná izolácia (PIR, PUR, polystyrén, MW – minerálna vlna). Vrchná krytina skladaného strešného plášťa môže byť zo špeciálnych PVC fólií alebo trapézových profilov.»

Presvetlenie striech

Strešné presvetľovacie panely z kvalitného polykarbonátu s ochranou pred UV žiarením v hrúbke od 10 do 50 mm.

Strešné svetlíky z polykarbonátu – vhodné riešenie pre presvetlenie strešnej konštrukcie. Môžu byť umiestnené na hrebeni (v štíte) alebo súmerne rozložené v strešnom plášti, fixné alebo otváravé. Otváravé svetlíky sú k dispozícii s elektrickým mechanizmom. Okrem zabezpečenia vetrania priestoru, môžu tiež zabezpečovať funkciu vetrania dymu a tepla so systémom automatického otvárania.

Strešné svetlíky zo systémových hliníkových profilov – riešenie je vyrobené z kvalitných hliníkových profilov, v ktorých sú osadené izolačné dvojsklá alebo izolačné trojsklá. Strešné svetlíky z hliníkových profilov môžu byť fixné alebo otváravé.

Fasádne opláštenie

Trapézové fasádne profily 
(s možnosťou anti-kondenzačnej výstelky)

Systémový fasádny sendvičový izolačný panel 
s intergrovanou tepelnou izoláciou v prevedení PUR, PIR, MW – minerálna vlna. Jemné, presné a moderné línie fasádnych stenových prvkov dávajú montovaným halám AVG originálny vzhľad.

Skladaný fasádny plášť
tvorí stenová C – kazeta, v ktorej je umiestnená tepelná izolácia (PIR, PUR, polystyrén, MW – minerálna vlna). Vrchnú pohľadovú časť fasády tvorí fasádny trapézový profil rôznej profilácie alebo originálna dizajnová kazetová hliníková odvetraná fasáda.

Hliníková kazetová fasáda

Hliníková kazetová fasáda – originálne riešenie pre vytvorenie fasády objektu, kde sa požaduje jeho precízne a nadčasové stvárnenie s odkazom na architektonické riešenie. Systém sa dodáva podľa požiadavky vo farebnom prevedení približne podľa stupnice RAL. Rozmery fasádnych kaziet môžu byť v rozmeroch / šírka do 1400 mm x dĺžka do 4000 mm (iné rozmery fasádnych kaziet sú na požiadanie). Systém fasádnych kaziet AVG je certifikovaný v najvyššej požiarnej klasifikácii zo zaradením do triedy A1 .

Presvetlenie fasád

Presklené fasády – systém je určený pre moderné stavby súčasnej architektúry, ktoré sú jej neodmysliteľným prvkom.  Izolačné dvojsklo alebo izolačné trojsklo je upevnené v systémovej vysokokvalitnej hliníkovej konštrukcii. Presklené fasády môžu byť dodané v prevedení / Klasická fasáda, Semi-štrukturálna fasáda (pološtrukturálna fasáda), Štrukturálna fasáda, Fasáda s preloženým sklom.

Okná a dvere – kvalitné okná a dvere sú architektonickou a estetickou hodnotou každého objektu. Vytvárajú celkovú priestorovú atmosféru. Kvalitné okná a dvere sú vyrobené zo systémových hliníkových profilov s povrchovou úpravou podľa požiadavky projektu.

Priemyselné brány

Montované haly od našej spoločnosti AVG GROUP môžu byť vybavené kvalitnými priemyselnými sekčnými bránami alebo priemyselnými otváravými dverami. Do priemyselných sekčných brán môžu byť zabudované personálne dvere. Ovládanie brán môže byť manuálne alebo s elektrickým ovládaním s výbavou diaľkového ovládania.

Prečo OCEĽOVÉ HALY od AVG GROUP ?

Sme domáca spoločnosť, ktorá stojí na pevných základoch. Ponúkame kvalitné riešenia pre dodávky našich produktov s podporou služieb na vysokej úrovni.

Máme dlhoročné skúsenosti stabilnej domácej spoločnosti AVG GROUP  v oblasti návrhu a výroby oceľových konštrukcií, oceľových hál a fasádnych systémov a vlastnej montáže výrobkov našimi skúsenými pracovníkmi. Kvalitné služby a dodávky našej spoločnosti AVG GROUP sú vyhľadávané investormi, projekčnými a architektonickými kanceláriami ako aj  stavebnými spoločnosťami.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenstvo a konzultácie
 • Návrhy technických riešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobné dokumentácie pre oceľové konštrukcie strechy, fasády, hliníkových presklené systémy
 • Vypracovanie technických detailov pre všetky produkty
 • Optimalizácie projekčných návrhov
 • Vlastná montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCEĽOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
 • MODERNÉ ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, NADSTAVBY
 • STREŠNÉ A STENOVÉ OPLÁŠTENIA
 • STREŠNÉ SKLADANÉ PLÁŠTE
 • ODVETRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DIZAJNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKA
 • PRESKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
 • INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ PRIEČKY A STENY

Plánujete realizovať investíciu do OCEĽOVEJ HALY ?

Pri plánovaní investičného zámeru do OCEĽOVEJ HALY  a ešte predtým ako sa začne pripravovať projektová dokumentácia haly, odporúčame využiť všetkým architektom, projektantom, investorom a stavebným spoločnostiam naše skúsenosti a rady.

Spoločne nájdeme najlepšie riešenie pretože naša spoločnosť AVG GROUP – OCEĽOVÉ HALY VYRÁBA a NAVRHUJE. Vieme Vám odporučiť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie statiky nosnej konštrukcie oceľovej haly.

Domáci výrobca spoločnosť AVG group, a.s. ponúka spoluprácu pri návrhoch a optimalizáciách nosných oceľových konštrukcií OCEĽOVÝCH HÁL  a rôznych objektov.  Vypracujeme pre Vás kvalitnú projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolanie „časť – statika oceľových konštrukcií a zakladanie stavby“. Pripravíme výrobné dokumentácie, technické a konštrukčné detaily.

AVG GROUP – NAJLEPŠIE RIEŠENIA – VLASTNÁ VÝROBA – VLASTNÁ MONTÁŽ – KVALITNÁ DOKUMENTÁCIA – ZÁRUKA a SERVIS = VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER !

Pripravíme pre Vás oceľovú halu na mieru !

oceľové konštrukcie